You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Produse
Cosul meu (0)
Cosul de cumparaturi este gol! Încă nu știți care produs este potrivit pentru dvs.? Descoperiți cele mai bine vândute produse:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

{firma} este operator de date cu caracter personal și este înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 35158.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către {firma} numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Scopul colectării si prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal este furnizarea de bunuri si servicii. Prelucrăm datele dvs. de asemenea si pentru a va informa despre despre activitatea, produsele si promotiile noastre.

Astfel datele dvs. sunt prelucrate in vederea incheierii si executarii contractului pe care l-ati incheiat cu noi, precum și pentru respectarea obligatiilor noastre legale, cum sunt comunicarile sau raportarile catre autoritatile abilitate.

Cu consimțământul dvs., prelucrăm datele cu caracter personal și pentru scopuri de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama.

Datele personale colectate pot fi transmise următorilor destinatari:

  • autoritatile statului ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
  • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare etc.);
  • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

In calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi legate de prorecția datelor cu caracter personal:

1. Dreptul la informare

Puteți să ne solicitați o confirmare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. În cazul existenței unei prelucrări, puteți solicita următoarele date de la noi: scopul și categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, inclusiv destinatarii resp. catgeoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele dvs. , precum și durata planificată a stocării datelor.

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor dvs., în măsura în care acestea nu sunt corecte sau complete. Dacă acesta este cazul, vom iniția neîntârziat rectificarea datelor.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs.. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. Dacă prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, acestea pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs., cu excepția stocării, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice.

4. Dreptul la ștergere

Avem obligația să ștergem datele dvs. cu caracter personal daca acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau daca vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. Ștergerea datelor nu se va realiza dacă datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale sau din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs., cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Dacă datele dvs. sunt prelucrate pentru ca realiza publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelcrării datelor dvs. în scopri de publicitate..

6. Dreptul la retragerea delarației de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage oricând declarația de consimțământ privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor până la data retragerii.

7. Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere

Fără a se aduce astfel atingere altei căi de atac, aveți dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre:

{firma} - in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor

Sibiu, strada Plugarilor Nr. 9

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.